O mnie/referencje

 

Tekst poszczególnych listów referencyjnych: 

APP-Projekt Sp. z o.o., ul. Kłobucka 23C/112, 02-699 Warszawa 

Czytaj więcej

Zaświadczam, że w styczniu 2016 r. firma MC Flora Marta Chabiera wykonała dla APP-Projekt Sp. z o.o. inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących na terenie trzech działek w Międzyzdrojach. Inwentaryzacja została wykonana w celu załączenia do wniosku o usunięcie drzew i krzewów. Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Polecamy firmę MC Flora Marta Chabiera jako rzetelnego wykonawcę.

Czytaj mniej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

Czytaj więcej

Zaświadczam, że w listopadzie 2015 r. firma MC Flora Marta Chabiera wykonała następujące prace dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie:
• projekt zieleni przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie,
• projekt zieleni w otoczeniu planowanego parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
• inwentaryzacja dendrologiczna w przy planowanym parkingu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
Prace zostały wykonane terminowo, profesjonalnie i z zaangażowaniem. Projekty zieleni pozwoliły na upiększenie terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, a inwentaryzacja dendrologiczna posłużyła do załączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Pragnę polecić firmę MC Flora Marta Chabiera jako rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Czytaj mniej

(1) Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA Jacek Szymaniak Wołczkowo ul.Lipowa 41 72-003 Dobra

Czytaj więcej

Niniejszym poświadczam, że w latach 2013 oraz 2014 pani Marta Chabiera wykonała następujące prace dla Zakładu Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni „Gaja” Jacek Szymaniak:
– Inwentaryzacja dendrologiczna na części działki o nr ewid. 602/1 obręb Niechorze, gmina Rewal wraz z projektem gospodarki drzewostanem. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich
– Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem (dotyczy drzew i krzewów rosnących w otoczeniu budynku przy ul. Łabędziej 29 w Szczecinie) Zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gryfia w Szczecinie
Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Polecam panią Martę Chabierę jako rzetelnego wykonawcę.  

Czytaj mniej

(2) Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA Jacek Szymaniak Wołczkowo ul.Lipowa 41 72-003 Dobra

Czytaj więcej

Niniejszym poświadczam, że w latach 2011 – 2014 pani Marta Chabiera brała udział w wykonaniu następujących prac dla Zakładu Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni „Gaja” Jacek Szymaniak:
– Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów (na terenie objętym ochroną konserwatorską) rosnących przy elewacji skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (wykonana w celu załączenia do wniosku dotyczącego usunięcia drzew i krzewów). Teren inwentaryzacji objęty jest ochroną konserwatora zabytków.
– Inwentaryzacja dendrologiczna parku „Stara Dąbrowa”. Zleceniodawca: Urząd Gminy Stara
Dąbrowa. Teren parku objęty jest ochroną konserwatora zabytków.
– Inwentaryzacja dendrologiczna z zaleceniami dotyczącymi gospodarki drzewostanem oraz pielęgnacji drzew i krzewów wraz z kosztorysem prac. Prace dotyczyły kilku tysięcy szt. drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych ulic na terenie gminy Police.
– Inwentaryzacja dendrologiczna na terenie Zakładu firmy DROBIMEX Sp. z o.o.
– Inwentaryzacja dendrologiczna drzew rosnących przy ul. Nad Odrą w Szczecinie (wykonana w celu załączenia do wniosku dotyczącego usunięcia drzew w ramach realizacji inwestycji „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie”)
– Inwentaryzacja zieleni do usunięcia na terenie zajezdni Pogodno (wykonana w celu załączenia do wniosku o usunięcie drzew i krzewów w związku z przebudową i rozbudową Zajezdni Tramwajowej w Szczecinie)
– Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów rosnących na obszarze obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 9/52, 9/53, 9/54, 9/55, 9/34) w Szczecinie
– Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów rosnących w Szczecinie przy ul. Południowej, działka nr 4, obręb 2151.
– Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem. Inwentaryzacja dotyczyła drzew i krzewów rosnących w otoczeniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Policach)
– Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim
-Inwentaryzacja obejmowała teren części działki nr 2280/3 z obrębu 6-Police na odcinku od
– wysokości sąsiedztwa z działkami 2300 i 2281 do końca drogi, wraz z zawrotką (do działki nr 2714).
Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Polecam panią Martę Chabierę jako rzetelnego wykonawcę.  

Czytaj mniej

(3) Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA Jacek Szymaniak Wołczkowo ul.Lipowa 41 72-003 Dobra

Czytaj więcej

Niniejszym poświadczam, że w latach 2012 oraz 2014 pani Marta Chabiera wykonała następujące prace dla Zakładu Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni „Gaja” Jacek Szymaniak:
Projekty zieleni oraz małej architektury na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków:
– Projekt ogrodu na tarasie północnym dla skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich.
– Projekt rewitalizacji parku „Stara Dąbrowa” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim
– Projekt ogrodu edukacyjnego przy Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim) Zleceniodawca: Urząd Miejski w Policach
– Projekt architektoniczny rewitalizacji terenów zielonych obejmujących część działki o nr ewid. 602/1 obręb Niechorze, Gmina Rewal.
Projekty nasadzeń z roślin sezonowych:
– Projekt nasadzeń z roślin sezonowych dla terenu deptaka przy ul. Zamenhofa w Policach wraz z
– przedmiarem robót oraz kosztorysem.
– Projekt nasadzeń z roślin sezonowych na Placu Chrobrego w Policach wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem.
Prace zostały wykonane zgodnie z ustaleniami. Polecam panią Martę Chabierę jako rzetelnego wykonawcę.  

Czytaj mniej

 

Komentarze są wyłączone.